Multipath Kurulumu ve Logical Volume Yaratılması ve Kaldırılması

Multipath kurulumu ve LVM yaratılmasıyla ilgili bir blog yazısı yazdım. Öncelikle gereken paketlerin kurulumu, multipath ayarları, disklerin sisteme tanıtılması ve LVM kurulumu olarak kısaca anlattım.

[root@travego ~]$ yum install device-mapper-multipath.x86_64
[root@travego ~]$ mpathconf
[root@travego ~]$ mpathconf --enable --user_friendly_names y --find_multipaths y --with_module y --with_multipathd y --with_chkconfig y 
[root@travego ~]$ /etc/init.d/multipathd restart

Eğer diskleri görmüyorsa /etc/multipath.conf dosyasını temizlemek işe yarayabiliyor.

defaults { 
  find_multipaths yes 
  user_friendly_names yes 
} 
blacklist { 
}

multipath -l ile kullanabileceğimiz diskleri gösterir.

[root@travego ~]$ multipath -l 
mpathe (3600601600a013200e636edadc396e211) dm-5 DGC,VRAID size=200G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='1 emc' wp=rw 
|-+- policy='round-robin 0' prio=0 status=active
| |- 3:0:1:0 sdm 8:192 active undef running 
| `- 4:0:1:0 sds 65:32 active undef running 
`-+- policy='round-robin 0' prio=0 status=enabled
|- 3:0:0:0 sdj 8:144 active undef running
`- 4:0:0:0 sdp 8:240 active undef running 
mpathd (3600601600a01320012a28acec396e211) dm-6 DGC,VRAID size=100G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='1 emc' wp=rw 
|-+- policy='round-robin 0' prio=0 status=active
| |- 3:0:0:2 sdl 8:176 active undef running 
| `- 4:0:0:2 sdr 65:16 active undef running 
`-+- policy='round-robin 0' prio=0 status=enabled 
|- 3:0:1:2 sdo 8:224 active undef running 
`- 4:0:1:2 sdu 65:64 active undef running

Diskleri atadınız ve reboot etmeden diskleri görmesini istiyorsanız tüm hostlar’ı yeniden taratmalısınız.

[root@travego ~]$ echo '- - -' > /sys/class/scsi_host/host[0-9]/scan

Sıra geldi lvm oluşturmaya;

[root@travego ~]$ fdisk -l |grep Disk
Disk /dev/sdl: 107.4 GB, 107374182400 bytes Disk identifier: 0x00000000 
Disk /dev/sdm: 214.7 GB, 214748364800 bytes Disk identifier: 0x00000000 
Disk /dev/sdr: 107.4 GB, 107374182400 bytes Disk identifier: 0x00000000 
Disk /dev/sds: 214.7 GB, 214748364800 bytes Disk identifier: 0x00000000 
Disk /dev/mapper/mpathe: 214.7 GB, 214748364800 bytes Disk identifier: 0x00000000 
Disk /dev/mapper/mpathd: 107.4 GB, 107374182400 bytes Disk identifier: 0x00000000 

Not: Yeni Logical volume oluştururken /dev/sdm değil de /dev/mapper/mpathe almamız lazım.

[root@travego ~]$ pvcreate /dev/mapper/mpathe
[root@travego ~]$ vgcreate travego_data /dev/mapper/mpathe 
[root@travego ~]$ vgdisplay 
VG Name travego_data 
Total PE 51199 
[root@travego ~]$ lvcreate -l 51199 -n lv_data travego_data 
[root@travego ~]$ mkfs.ext4 /dev/travego_data/lv_data 
[root@travego ~]$ mkdir /data
[root@travego ~]$ mount /dev/travego_data/lv_data /data
[root@travego ~]$ vim /etc/fstab
/dev/mapper/travego_data-lv_data
/data ext4 defaults,noatime,nodiratime 0 0

LVM’den bir disk çıkarmak için ise eklerken yaptığımz işlemlerin tam tersini yapıyoruz.

[root@travego ~]$ umount /data 
[root@travego ~]$ lvremove /dev/travego_data/lv_data 
[root@travego ~]$ vgremove travego_data
[root@travego ~]$ pvremove /dev/mapper/mpathe

Erkin Çakar

PostgreSQL DBA & Software developer