PARTITION BY Kullanımı

Mesajların kategorileriyle beraber tutulduğu bir tablomuz olsun.

postgres=# select * from messages; 
id | key   | message        | created_at 
----+---------+------------------------+---------------------------- 
1  | contact | send from contact page | 2015-10-31 19:45:16.850698 
2  | contact | contact page message  | 2015-10-31 19:45:34.417231 
3  | product | product 1       | 2015-10-31 19:45:44.49584 
4  | product | product 2       | 2015-10-31 19:45:46.856691 
5  | contact | hello it is me     | 2015-10-31 18:45:35.801967 
6  | about  | who are you      | 2015-10-31 19:46:04.123369 
7  | product | product 3       | 2015-10-31 19:46:12.414364 
8  | about  | hi guys        | 2015-10-31 19:46:18.23442 
(8 rows)

Örneğin; contact, product, ve about kategorisine sahip mesajlardan sadece en son geleni göstermek istiyoruz.

 key   | message       | created_at 
---------+----------------------+---------------------------- 
about  | hi guys       | 2015-10-31 19:46:18.23442 
contact | contact page message | 2015-10-31 19:45:34.417231 
product | product 3      | 2015-10-31 19:46:12.414364 (3 rows) 

Böyle bir sonucu aşağıdaki sorguyu kullanarak elde edebiliriz.

SELECT key, message, created_at FROM ( SELECT key, message, created_at, rank() OVER (PARTITION BY key ORDER BY created_at DESC) AS rank FROM messages ) AS foo WHERE foo.rank = 1; 

Erkin Çakar

PostgreSQL DBA & Software developer