PostgreSQL Caching Methodları

Amaçları:

  • Disk erişimini azaltmak
  • İşlemleri azaltmak
  • Hızlandırmak

Çeşitleri:

  • Query Result Caching
  • Query Plan Caching
  • Relation Caching

Query Result Caching: 

  • ” SELECT * FROM hede ” gibi sık sık çalıştırılan sorguların cache’de tutulması.
  • Sadece “SELECT” sorguları için geçerli
QueryActual DataStatusAccess TimeAccess NumberList of All Columns
Eğer cache’de yeterli yer yoksa; - Eski-yeni tarih sıralamasına - En küçük Access count sayısına - Query Result boyutuna göre cache’de ki sounçlar silinir ve yenisi eklenir. **Query Plan Caching:** SELECT * FROM table WHERE col1 = ‘?’  (?=12)                     p0x4aB3:12 p0x4aB3 = SELECT * FROM table WHERE col1 = ‘?’ 12 = col1 değeri Prepared Statementların önceliği > Non-Prepared Statemenların önceliği **Relation Caching:** ** ** Tüm relation’ı RAM’e koymasıdır.
Name of RelationTable InfoAccess TimeAccess NumberType
Cachelerin bazı parametreleri;
- RAM’deki boyutu - maximum girdi sayısı - ekleme ve silme kuralları
sistem tablosu aracılığıyla görülebilir.

Erkin Çakar

PostgreSQL DBA & Software developer