Vagrant Sorunları

Vagrant ile sürekli açılmama, bağlantı kopması, vagrant box’ın kaybolması ve js-css dosyalarının bozuk gözükmesi gibi sorunlar yaşıyorum. **1-)** İlk olarak baya meşhur olan ile başlıyorum. “**Vagrant up**” dediğimde “**ssh connection timeout**” hatası vererek vagrant bir türlü açılmıyor veya çalışan vagrantın belli bir süre sonra NAT network’ü erişilmez hale geliyor.  Private network tanımladıysanız buradan ssh ile bağlantı sağlanabiliyor ancak “vagrant ssh” çalışmaz hale geliyor ve Vagrant İnternet’e de çıkamıyor. Sonuç olarak işe yaramaz oluyor. Yüzlerce kişi de bu sorunla karşılaşmış ancak kesin bir çözüm yolu yok. Bazıları Intel’in virtualization özelliğini açarak, bazıları VirtualBox ve Vagrant versiyonlarını değiştirerek, bazıları da 64-bit’lik sürümler yerine 32-bit’leri tercih ederek çözmüşler. Ben, 64-bit’lik hem ubuntu hem de homestead’te bir türlü sorunu çözemedim. **Ubuntu (12.04) precise 32-bit** ile vagrantı çalıştırmamla sorunum çözüldü. Kullandığım versiyonlar: **Vagrant: 1.6.2 ****VirtualBox: 4.3.12 ****MacOS: 10.8.5** **2-)** Başka bir sorun, vagrant up dediğimizde vagrant box not created gibi bir hata verebiliyor. Nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde “**.vagrant/machines/default/virtualbox/id**” dosyası içinde bulunan id değeri siliniyor. Aşağıdaki komut varolan vmleri listeliyor. Hangisi ile çalışmak istiyorsak onun id’sini dosyaya yazarak çözebiliyoruz. travego@mercedes ~/vagrant $ VBoxManage list vms "travijuu_default_1381519522" {8a8501be-25f2-4805-8d22-370695aad1b4} "precise32_default_1416958072318_54030" {fe3d68c2-d0f1-4217-ae05-3a0c799811c3} travego@mercedes ~/vagrant $ cat .vagrant/machines/default/virtualbox/id fe3d68c2-d0f1-4217-ae05-3a0c799811c3 **3-)** Karşılaştığım bir diğer hata ise “vagrant up” dediğimde aşağıdaki hataları verip açılmaması. Failed to mount folders in Linux guest. This is usually beacuse the "vboxsf" file system is not available. Please verify that the guest additions are properly installed in the guest and can work properly. The command attempted was: mount -t vboxsf -o uid=`id -u vagrant`,gid=`getent group vagrant | cut -d: -f3` /vagrant /vagrant mount -t vboxsf -o uid=`id -u vagrant`,gid=`id -g vagrant` /vagrant /vagrant Bunu da  “**vagrant plugin install vagrant-vbguest**” diyerek çözebiliyoruz. **4-)** Yaşadığım bir başka sorun da VirtualBox’taki bir bug sebebiyle nginx ya da apache’nin javascript ve css dosyalarını eksik(bozuk) göndermesiyle açılan websitesinin hiç bir şeye benzemeyişi.
Apache için, **httpd.conf** veya **apache.conf** içinde bulunan “**EnableSendfile off**“
Nginx için **nginx.conf** içinde bulunan “**sendfile off**“

Erkin Çakar

PostgreSQL DBA & Software developer